Отпечаток

  1. doppelherz.mk
  2. Отпечаток

Queisser Pharma GmbH & Co. KG
Schleswiger Str. 74
24941 Flensburg
Е-мајл: [email protected]

Тел.: 0461 / 99 96 - 0
факс.: 0461 / 99 96 - 110

Поштенска адреса:
Postfach 24 56
24914 Flensburg

Трговски регистар:
Фленсбург (Flensburg) /Основен суд Фленсбург (Amtsgericht Flensburg) HRA 2931
Сопственичка: Queisser Административно друштво со ограничена одговорност ДОО Флебнсбург HRB 581
Управител: Аксел Кемпфе (Axel Kaempfe), Erich Nobis

Единствен даночен број
DE 134635616

Надлежна надзорна служба:
Landesamt für soziale Dienste Schleswig-Holstein
Arzneimittelüberwachung
Gartenstraße 24
24534 Neumünster

Реализација:
Техничка реализација/софтвер развој/контент и хтмл продукција
ГФЕ медија ГмбХ (GFE Media GmbH) друштво со ограничена одговорност ДОО